Gasparijeve jaslice

 

Maksim Gaspari


Maksim Gaspari, rojen 26. januarja 1883 je bil prvorojenec Selščanke Ivane, roj. Švigelj in Karnijca Jakoba Gasparija. Prva leta osnovne šole je obiskoval Begunjah, iz otroških let poznamo njegovo ilustracijo legende o Jernejevih muhah oz. o Turkih v Begunjah....


Podrobnosti PDF