Podatki o podjetju

  • Matična številka: 9030158000
  • Davčna številka: 40792960.
  • Podjetje: STUDIO ZIBKA, ohranjanje kulturne dediščine, Robert Kužnik s.p.
  • Skrajšano ime podjetja: STUDIO ZIBKA, Robert Kužnik s.p.
  • Naslov:Šercerjeva 10, 1380 Cerknica
  • TRR pri NLB: SI56 02029-3656985850
  • Nisem zavezanec za DDV (po 94. členu ZDDV-1)
  • Šifra podrazreda po SKD: 90.030
  • Naziv podrazreda: Umetniško ustvarjanje