Pravno obvestilo

Vsebine spletnega portala www.zibka.si in vsebine posamezne spletne strani tega portala so varovane kot avtorska dela v skladu z določbami Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP). Brez izrecnega pisnega dovoljenja Studia Zibka ni dovoljeno reproduciranje, distribuiranje, prikazovanje, dajanje na voljo javnosti, predelava ali kakršnakoli drugačna javna priobčitev avtorskih del ali drugih varovanih vsebin objavljenih na portalu www.zibka.si.

©Robert Kužnik, 2017. Vse pravice pridržane.