GASPARIJEVE JASLICE iz leta 1919

Navdušen nad slovensko novo državo SHS; je »Vesnjan Gašper« imenoval svoje jaslice Narodne. O njih pravi Niko Kuret: Gaspari je resda postavil jaslice v slovensko okolje: pastirčki so naši, očanci, dečle in mamice tudi, toda trije kralji so očitno »politično« izbrani: eden je Slovenec (v kožuhu s tulipani), drugi Hrvat (konja mu vodi »paž« v hrvaški noši), tretji pa Srb ali Bosanec (paža je umetnik oblekel v bosansko nošo), sicer pa stopa za njima mlad praporščak v srbski noši z zastavo in napisom »SHS« (!) na njej. No, Gaspari je mirne duše dodal še nekaj grajske gospode v bidermajerski noši s kočijo, Betlehem pa čudno spominja na Višnjo goro!

Morda se nam zdijo papirnate jaslice kakršne je pripravil Maksim Gaspari leta 1919 na 7-ih polah za tisk v litografiji nekoliko »poceni«, vendar je bilo večino jaslic tistega časa takih.

Narisal je 69 likov in hlevček, ter priložil še načrt postavitve in opis: Jaslice naj stojijo na večji trikotni polički v kotu. Hlevček s Sveto družino pod strmim hribčkom naj obkrožajo ovčke in ljudje. Sveti trije kralji na konjih in z zastavonošo naj se mu bližajo z desne. Na levi naj bo kočija. Gosposki par, ki se je pripeljal z njo, naj stopa pred kočijo proti hlevčku. Na eni skrajni točki naj bosta mati in otrok, ki z abecednikom v roki odhaja v šolo, na drugi ženska, ki v jerbasu nosi krofe (motiv, ki ga poznamo s poznejših Gasparijevih slik). Strm hribček naj bo bolj ali manj gol, na sredini naj bodo angela z božično poslanico in manjše figurice živine in pastirčkov, na vrhu mesto Betlehem, nad njim zvezda repatica.

Vsi teh »narodnih« jaslic niso sprejeli z navdušenjem in kakor pravi Marjan Marinšek, v svoji knjigi MAKSIM GASPARI: Pozneje Gasparijevih jaslic niso veliko kupovali, izginile so in so danes le še zanimiv dokument časa in – izredna redkost.